ELWC - EOLL

Estonian League of the West Coast -

Eesti Organisatsioonide Liit Läänerannikul

Vancouver, British Columbia, Canada

 

 

 Board of Directors / juhatus

 Board of Elders / vanematekogu

 History / ajalugu

 Future / tulevik

 Estonian Organizations / Eesti organisatsioonid Vancouveris

 Estonian Honourary Consulate / Eesti aukonsulaat

 Coming Events / tegevuskava

 Announcements / teated

Board of Directors / Juhatus

Olev Rumm: president - esimees

Lilian Olljum

Karin Sillat Muld

Alar Suurkask

 

Office / kontor

6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2 Canada

Tel: 604 541-7860  Fax: 604 542-0240

E-mail: rummolev@gmail.com

http://lep2015.com

 

Back to top

ELWC - EOLL

Board of Elders - Vanamatekogu

History - Ajalugu

Future - Tulevik

Back to top

Estonian Organizations - Eesti organisatsioonid Vancouveris

Vancouver Estonian Society : Vancouveri Eesti Selts www.vesbc.com

Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada: Eesti Kultuuri Ühing Kanadas

Dr. Juta Kitching, tel: 604 874-1696 kitching@interchange.ubc.ca

Estonian Seniors Club : Pensionäride Klubi kristateas@shaw.ca

Edda Davis, tel: 604 922-3755

 

Estonian Events website: www.estonianevents.com

 

Folkdance Group "Keerutajad" ; Rahvatantsurühm "Keerutajad"

Enno Paat, tel: 604 465-7843

 

 

Estonian Church Foundation : Eesti Kirikufond

Olev Rumm, tel: 604-541-7860  rummolev@gmail.com

 

Churches : kirikud

Fraternities/Sororities : Üliõpilasorganisatsioonid

Back to top

Vancouver Estonian Society - Vancouveri Eesti Selts

6520 Oak Street, Vancouver, BC, Canada V6P 3Z2

www.vesbc.com

E-mail / e-post : rummolev@gmail.com

 

 2016 Executive / juhatus

President/esimees: Thomas Pajur, tel: 778-882-7109 mr_jaanipaev@hotmail.com

 

Executive board/juhatus: Thomas Pajur, Mae-Helena Mägila, Aarne Tork, Mari Kaul-Rahiman, Brigid Zurock, Küllike Kõvamees, Arvo Marits, Anton Suurkask, Kalev Naano-Vesik, Michelle Kangro, Mike Toompuu

 

Groups belonging to VES : Allorganisatsioonid.

Folkdance group "Kilplased" : Rahvatantsurühm "Kilplased".

Mike Toompuu

Liisa Suurkask liisaverena@hotmail.com

Estonian School : Vancouveri Eesti Täienduskool.

Anne Tork - 604 535-2611 atork@telus.net

Estonian Library : VES Raamatukogu online

Mare Tutti - 604 436-1942 veikomarti@shaw.ca

Vello Püss - 604 542-0223 vellop@uniserve.com

VES Drama Group : VES Teatriring

Raimund Stamm

VES publication "Läänekaare Postipoiss" : VES häälekandja "Läänekaare Postipoiss".

Erik Kõvamees – postipoiss@vesbc.com

 

Back to top

Churches - kirikud

St. Peter's Estonian Evangelical Lutheran Congregation : EELK Peetri kogudus

E-mail: woodsmit@shaw.ca

Milvi Puusepp, tel: 604 987-9418

http://www.eelk.ee/vancouver/

 

Estonian United Baptist Church of Vancouver: Eesti Ühendatud Baptisti kogudus

Peter Lepik

Pastor: 604 255-6191

 

Estonian Orthodox Congregation : Eesti Apostliku Õigeusu kogudus

Enno Paat - 604 465-7843

Father/ isa Stefan Pettai isastefan@gmail.com

 

Back to top

Estonia Honourary Consulate - Eesti Vabariigi aukonsulaat

Eveleen Jaager Roy, Honourary Consul - aukonsul

Evi Mustel auasekonsul

402 -1505 West 2nd Avenue,

Vancouver, B.C. Canada V6H 3Y4

Tel. 604 889-3969 : Fax. 604 662-3457

E-mail: ejaager@outlook.com

Back to top

Läänekaare Postipoiss

a publication of the Vancouver Estonian Society

Vancouveri Eesti Seltsi häälekandja

Editor/toimetaja: Erik Kõvamees – postipoiss@vesbc.com

 

Võrguversioon/online

Back to top

 

 

Last Revised: 01.24.2020